Revisorloven § 12

  1. § 12
    Revisorer, der efter § 11, stk. 1, afgiver erklæringer her i landet, skal oplyse modtagerne af erklæringerne om deres faglige titel i etableringslandet, eventuelt registreringsnummer i et offentligt register i etableringslandet, eventuelt momsregistreringsnummer i etableringslandet og eventuel forsikring til dækning af erhvervsansvar.
  2. Stk. 2.
    Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om de oplysninger, som skal gives efter stk. 1.