Retssikkerhedsloven § 7

  1. § 7
    Senest 8 uger efter første henvendelse om løbende hjælp til forsørgelse skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering efter § 6. Dette gælder dog ikke for personer, der er omfattet af et kontaktforløb efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt personer, der er omfattet af et opfølgningsforløb efter kapitel 6 i lov om sygedagpenge.
  2. Stk. 2.
    Ansøgeren skal skriftligt have besked om kommunalbestyrelsens vurdering efter stk. 1.