Retssikkerhedsloven § 56

  1. § 56
    Direktøren kan, når en sag har principiel eller generel betydning, beslutte, at en afgørelse skal træffes i et møde, hvor direktøren eller en vicedirektør er formand, og hvor der i øvrigt deltager 2 medlemmer og 2 ankechefer.
  2. Stk. 2.
    § 55, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.