Retssikkerhedsloven § 19

 1. § 19
  Børn og unge-udvalget består af
  1. 1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer,
  2. 2) 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen, og
  3. 3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.
 2. Stk. 2.
  Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at deltage.
 3. Stk. 3.
  De pædagogisk-psykologisk sagkyndige, som udpeges efter stk. 1, nr. 3, kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i Familieretshuset og klagesager.