Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 13

  1. § 13
    (Ophævet)