Retssikkerhedsloven § 12

 1. § 12
  Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om
  1. 1) myndighedens adgang til at indhente oplysninger efter §§ 11 a og 11 c og til at foretage kontrol efter § 12 a,
  2. 2) adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 og 3 a i lov om Udbetaling Danmark,
  3. 3) konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11 b,
  4. 4) hvilke typer af ændringer der kan have betydning for hjælpen og
  5. 5) muligheden for, at borgeren kan blive mødt med et tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289 a og efter § 12 b i denne lov eller § 14 i lov om Udbetaling Danmark, hvis borgeren ikke oplyser om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.