Retsplejeloven § 254 b

 1. § 254 b
  Gruppesøgsmål kan anlægges, når
  1. 1) der foreligger ensartede krav som nævnt i § 254 a,
  2. 2) der er værneting for alle kravene her i landet,
  3. 3) retten er værneting for et af kravene,
  4. 4) retten er sagligt kompetent med hensyn til et af kravene,
  5. 5) gruppesøgsmål skønnes at være den bedste måde at behandle kravene på,
  6. 6) gruppemedlemmerne kan identificeres og underrettes om sagen på en hensigtsmæssig måde og
  7. 7) der kan udpeges en grupperepræsentant, jf. § 254 c.
 2. Stk. 2.
  Har retten ikke saglig kompetence til at behandle alle kravene under en selvstændig sag, kan retten henvise sagen til afgørelse ved en domstol, der har saglig kompetence til at behandle mindst ét krav.