Restaurationsloven § 24

 1. § 24
  I og fra virksomheder, som ikke har alkoholbevilling, må der ikke udleveres eller medbringes stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet.
 2. Stk. 2.
  Uanset bestemmelsen i stk. 1 må der vederlagsfrit udleveres stærke drikke
  1. 1) af næringsdrivende, der i væsentligt omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, i disses forretningslokaler og på udstillinger,
  2. 2) på udstillinger, hvortil der ikke er adgang for offentligheden, og
  3. 3) ved receptioner, jubilæer og lignende enkeltstående tilfælde.
 3. Stk. 3.
  Uanset stk. 1 kan næringsdrivende, der i væsentligt omfang fremstiller eller forhandler stærke drikke, udlevere smagsprøver af stærke drikke til kunder i den næringsdrivendes forretningslokaler eller på udstillinger, i det omfang den næringsdrivende ikke opnår fortjeneste herved.
 4. Stk. 4.
  Politiet kan i de situationer, der er nævnt i stk. 2 og 3, forbyde udlevering af stærke drikke, hvis forholdene giver anledning dertil.
 5. Stk. 5.
  Udlevering af stærke drikke må ikke finde sted til de i § 29, stk. 1, nr. 2, omhandlede personer.