Råstofloven § 39

  1. § 39
    Miljø- og fødevareministeren kan nedsætte sagkyndige råd til at rådgive myndighederne i spørgsmål om råstoffer.