Råstofloven § 23

  1. § 23
    Tilladelse i henhold til § 20 til indvindinger, der må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun meddeles på baggrund af en vurdering af de miljømæssige konsekvenser, hvor offentligheden, myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke indvindinger der er omfattet af stk. 1. Anlæg, herunder indvindinger, der reguleres i enkeltheder ved særlig lov, er dog undtaget.
  3. Stk. 3.
    Ministeren kan fastsætte regler om vurderingen efter stk. 1 og om underretning og høring, herunder om udelukkende digital annoncering, af offentligheden, myndigheder og organisationer.