Råstofloven § 17

  1. § 17
    Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at efterforskning af råstoffer i særlige tilfælde kun må ske efter tilladelse fra regionsrådet.