Råstofloven § 1

 1. § 1
  Lovens formål er at sikre:
  1. 1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i § 3,
  2. 2) at indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå som led i anden arealanvendelse,
  3. 3) en råstofforsyning på længere sigt,
  4. 4) at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og
  5. 5) at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter.