Psykologloven § 23

  1. § 23
    Overtrædelse af §§ 1, 14 og 16 straffes med bøde.
  2. Stk. 2.
    I forskrifter, der er udfærdiget i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.