Psykologloven § 1

  1. § 1
    Ret til at betegne sig som psykolog har kun den, der ved et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået kandidateksamen i psykologi eller dermed ligestillet eksamen.
  2. Stk. 2.
    Ret til at betegne sig som autoriseret psykolog har kun den, der har fået autorisation som psykolog efter § 2.