Psykologloven § 17 a

 1. § 17 a
  Ankestyrelsen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Psykolognævnet.
 2. Stk. 2.
  Psykolognævnet kan indhente sagkyndig bistand i forbindelse med sagsbehandlingen. Hvis et nævnsmedlem, der deltager i et møde eller en skriftlig votering, jf. § 17 b, stk. 1, ønsker det, skal der indhentes sagkyndig bistand.
 3. Stk. 3.
  Formanden kan bestemme, at særligt sagkyndige eller andre kan deltage uden stemmeret ved nævnets behandling af en sag.
 4. Stk. 4.
  Psykolognævnet afgiver en gang årligt en beretning om sin virksomhed. Psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer for autoriserede psykologers pligter efter kapitel 2.