Psykologloven § 11 b

 1. § 11 b
  Psykolognævnet offentliggør med navns nævnelse afgørelser om
  1. 1) alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2,
  2. 2) skærpet tilsyn, jf. § 2 d, og
  3. 3) fagligt påbud, jf. § 2 e, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Der kan ved offentliggørelse efter stk. 1 ikke ske offentliggørelse af oplysninger om, at sagen oversendes til politiet.
 3. Stk. 3.
  Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 1 og 3, forbliver offentliggjorte i 2 år efter den dato, hvor afgørelsen er truffet. Afgørelser, der offentliggøres efter stk. 1, nr. 2, forbliver offentliggjorte indtil udløbet af den fastsatte periode for det skærpede tilsyn.
 4. Stk. 4.
  Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om periode, sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.