Psykologloven § 11

  1. § 11
    Psykolognævnet fører en offentlig fortegnelse over meddelte autorisationer, generhvervelser og fraskrivelser på nævnets hjemmeside.
  2. Stk. 2.
    Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om sted og form for offentliggørelse efter stk. 1.