Lov om produktsikkerhed § 9

 1. § 9
  En producent skal under hensyn til de leverede produkters egenskaber og forventede levetid træffe de forholdsregler, der er nødvendige for at undgå, at et produkt kan udgøre en fare for forbrugerne, herunder ved at
  1. 1) advare forbrugerne om faren på en effektiv og hensigtsmæssig måde,
  2. 2) tilbagetrække produktet eller
  3. 3) tilbagekalde produktet.
 2. Stk. 2.
  For effektivt at træffe de forholdsregler, der er nævnt i stk. 1, kan producenten angive relevant produktinformation på produktet eller dets emballage, herunder produktets referencenummer eller det produktparti, produktet tilhører, og producentens identitet og adresse.