Lov om produktsikkerhed § 29

 1. § 29
  Kontrolmyndigheden skal, i det omfang det er muligt, oplyse offentligheden om faren ved et produkt, herunder om
  1. 1) relevante kendetegn til brug for identifikation af produktet,
  2. 2) risikoens art,
  3. 3) hvilke foranstaltninger der er truffet, og
  4. 4) hvordan forbrugerne bør forholde sig.
 2. Stk. 2.
  Kontrolmyndigheden kan efter stk. 1 kun videregive oplysninger, der har karakter af forretningshemmeligheder, hvis dette findes nødvendigt for at beskytte forbrugernes sikkerhed og sundhed.
 3. Stk. 3.
  Kontrolmyndigheden kan undlade at offentliggøre oplysninger efter stk. 1, hvis offentliggørelse vurderes at være unødvendig.