Lov om produktsikkerhed § 20

 1. § 20
  Kontrolmyndigheden kan påbyde enhver, der har bragt et farligt produkt i omsætning, eller som har været et led i afsætningen af produktet,
  1. 1) at advare forbrugerne om de risici, der er ved produktet,
  2. 2) at afhjælpe forhold, som er årsag til faren,
  3. 3) øjeblikkeligt og effektivt at trække produktet tilbage fra markedet,
  4. 4) at tilbagekalde produktet fra forbrugerne eller
  5. 5) at destruere produktet.
 2. Stk. 2.
  Kontrolmyndigheden kan forbyde enhver, der har gjort et farligt produkt tilgængeligt på markedet, at sælge, levere, markedsføre, udstille eller på anden måde gøre produktet tilgængeligt for forbrugerne.
 3. Stk. 3.
  Foranstaltninger omfattet af stk. 1 og 2 kan, hvis kontrolmyndigheden vurderer, at det er hensigtsmæssigt, foretages i samarbejde mellem producenter, distributører og kontrolmyndigheden.
 4. Stk. 4.
  Hvis det er nødvendigt i forbindelse med påbud eller forbud i medfør af §§ 20-22, kan kontrolmyndigheden påbyde enhver anden, der har en tilknytning til produktet, end den, der har gjort det tilgængeligt på markedet, på relevant måde at bidrage til at begrænse og forhindre risici i at opstå.