Postloven § 21

  1. § 21
    Transportministeren vedligeholder det offentlige postnummersystem til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan indgå kontrakt med en virksomhed om eller udpege en postvirksomhed til at varetage vedligeholdelsen af postnummersystemet, jf. stk. 1.