Postloven § 20

  1. § 20
    Transportministeren sikrer, at der udstedes frimærker, som skal være påtrykt »Danmark«.
  2. Stk. 2.
    Transportministeren kan indgå kontrakt om udstedelsen af disse frimærker med en virksomhed eller anden selvstændig juridisk enhed eller gøre det til et vilkår ved udpegning af en postvirksomhed, jf. § 14, stk. 3 eller 4.
  3. Stk. 3.
    Transportministeren kan bestemme, at andre former for bevis for forudbetaling for postbefordring af en postforsendelse også kan anvendes i den internationale post-udveksling.