Postloven § 14

 1. § 14
  Transportministeren sikrer postbefordring af følgende:
  1. 1) Gratis blindeforsendelser på op til 7 kg.
  2. 2) Adresserede forsendelser til og fra udlandet og til og fra Færøerne og Grønland, herunder rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser.
  3. 3) Adresserede indenlandske rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser samt forkyndelsesbreve.
  4. 4) Adresserede forsendelser til og fra øsamfund, herunder ved etablering af faciliteter, som postvirksomheder kan benytte.
  5. 5) Andre adresserede forsendelser, herunder enkeltforsendelser.
 2. Stk. 2.
  Transportministeren kan udbyde og indgå kontrakt med en eller flere postvirksomheder om at varetage en eller flere af de i stk. 1 nævnte opgaver.
 3. Stk. 3.
  Transportministeren kan udpege en eller flere postvirksomheder til at varetage en eller flere af de i stk. 1 nævnte opgaver.
 4. Stk. 4.
  Transportministeren kan udpege en postvirksomhed til at varetage de forpligtelser i henhold til EU’s postdirektiv og verdenspostkonventionen, der ikke allerede varetages af postvirksomhederne.
 5. Stk. 5.
  Ved varetagelse af postbefordring efter stk. 1, nr. 2, efter udbud eller ved udpegning, jf. stk. 2 og 3, skal postvirksomheden overholde beslutninger fra Verdenspostforeningen og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet.