PNR-loven § 26

  1. § 26
    I forhold til PNR-enhedens behandling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1, er Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver ansvarlig for at udføre de opgaver, der er angivet i § 31 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.
  2. Stk. 2.
    Enhver har ret til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren om alle spørgsmål i tilknytning til behandlingen af den pågældendes PNR-oplysninger efter denne lov.
  3. Stk. 3.
    Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.