PNR-loven § 24

 1. § 24
  PNR-enheden skal foretage logning af mindst følgende behandlingsaktiviteter:
  1. 1) Indsamling.
  2. 2) Søgning.
  3. 3) Ændring.
  4. 4) Videregivelse.
  5. 5) Maskering og afmaskering.
  6. 6) Sletning.
 2. Stk. 2.
  Logning af oplysninger efter stk. 1, nr. 1-5, skal gøre det muligt at fastlægge formålet med samt datoen og tidspunktet for behandlingsaktiviteterne. Derudover skal det i forhold til oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 4, være muligt at identificere brugeren, der har foretaget behandlingsaktiviteten, samt modtageren af oplysningerne.
 3. Stk. 3.
  Logning af oplysninger må udelukkende anvendes til kontrol og egenkontrol eller for at sikre dataintegriteten og datasikkerheden eller til revision.
 4. Stk. 4.
  Logning af oplysninger opbevares i 5 år.
 5. Stk. 5.
  PNR-enheden stiller efter anmodning logning af oplysninger til rådighed for tilsynsmyndigheden.