Pligtafleveringsloven § 8

 1. § 8
  Dansk materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet, er afleveringspligtigt. Afleveringspligten opfyldes ved, at pligtafleveringsinstitutionen har adgang til at rekvirere eller fremstille eksemplarer af materialet.
 2. Stk. 2.
  Materiale, som offentliggøres i elektroniske kommunikationsnet, anses som dansk, når
  1. 1) det offentliggøres fra internetdomæner og lign., der særligt er tildelt Danmark, eller
  2. 2) det offentliggøres fra andre internetdomæner og lign. og er rettet mod et publikum i Danmark.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om afgrænsningen af afleveringspligten efter stk. 1 og 2.