Pligtafleveringsloven § 3

  1. § 3
    Værkerne skal afleveres i den form, hvori de udgives, medmindre andet er bestemt i medfør af § 20, stk. 1.
  2. Stk. 2.
    Kan et værk kun anvendes ved brug af teknisk udstyr, skal de afleverede værker efter påkrav fra pligtafleveringsinstitutionen ledsages af adgangskoder og andre oplysninger m.v., der er nødvendige for at få adgang til værket, fremstille eksemplarer af værket og gøre værket tilgængeligt for almenheden. Den afleveringspligtige kan kræve, at adgangskoder og lign. ikke meddeles udenforstående.
  3. Stk. 3.
    Nye udgaver af et værk er tillige afleveringspligtige.