Pligtafleveringsloven § 20

 1. § 20
  Kulturministeren fastsætter nærmere bestemmelser om, til hvilken institution aflevering skal ske, og om afleveringsformen, herunder hvilke oplysninger der skal ledsage det afleverede og terminer for afleveringen.
 2. Stk. 2.
  Kulturministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelser fra afleveringspligten, herunder at visse typer af materiale eller materiale, der fremstilles i et begrænset antal eksemplarer, ikke skal afleveres.
 3. Stk. 3.
  Kulturministeren kan fastsætte bestemmelser om kassation af afleveret materiale, som ikke skønnes bevaringsværdigt af kulturelle eller forskningsmæssige grunde.
 4. Stk. 4.
  Udgifterne til porto, fragt og lign. afholdes af pligtafleveringsinstitutionen efter kulturministerens nærmere bestemmelse.