Planloven § 31

  1. § 31
    Samtidig med offentliggørelsen efter § 30 af en lokalplan sender kommunalbestyrelsen et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til
    1. 1) ejere af ejendomme, der er omfattet af planen,
    2. 2) enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser m.v. mod planforslaget, og
    3. 3) de myndigheder, der er nævnt i § 25, og de foreninger, der er nævnt i § 26, stk. 1, nr. 3.