Planloven § 30

  1. § 30
    Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse om den endelige vedtagelse af planen og sender denne til de myndigheder, som er nævnt i § 25. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. Planen skal være offentligt tilgængelig.
  2. Stk. 2.
    Den offentlige bekendtgørelse om kommuneplaner og ændringer hertil og lokalplaner skal indeholde oplysning om reglerne i henholdsvis § 12, stk. 2 og 3, og § 18.