Pensionsloven § 72 e

  1. § 72 e
    Beskæftigelsesministeren fremsætter i 2025 forslag om revision af denne lovs § 1 a.