Pensionsloven § 48 e

  1. § 48 e
    Hvis en modtager af tidlig pension har tilsidesat sin oplysningspligt i § 48 d eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget tidlig pension, skal modtageren af tidlig pension eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er udbetalt med urette.
  2. Stk. 2.
    Stk. 1 finder ikke anvendelse ved den årlige omregning af tidlig pension, jf. § 48 c.