Pensionsloven § 48 a

  1. § 48 a
    Tidlig pension udgør 13.550 kr. pr. måned (2020-niveau).
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmark skal forud for udbetaling af tidlig pension nedsætte pensionen med de beregnede beløb efter §§ 32 e-32 k.