Pensionsloven § 32 g

  1. § 32 g
    Tidlig pension nedsættes af følgende pensionsordninger:
    1. 1) Pensionsordninger, som er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, og tilsvarende udenlandske pensionsordninger, jf. dog stk. 2.
    2. 2) Opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
  2. Stk. 2.
    Tidlig pension nedsættes ikke af pensioner, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f.