Pensionsloven § 26 o

 1. § 26 o
  §§ 26 i og 26 j om optjening af anciennitet som lønmodtager i Danmark finder tilsvarende anvendelse, når en person har
  1. 1) forhyring med dansk skib,
  2. 2) beskæftigelse i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,
  3. 3) beskæftigelse i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse og
  4. 4) beskæftigelse i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.