Pensionsloven § 26 h

 1. § 26 h
  Retten til tidlig pension er betinget af, at en person har optjent anciennitet på arbejdsmarkedet, jf. §§ 26 i-26 p, mellem det fyldte 16. år og det tidspunkt, hvor personen er 6 år fra at opnå folkepensionsalderen.
 2. Stk. 2.
  Retten til tidlig pension, jf. stk. 1, bliver dog for en person, som er født i 1963, 1964, 1967 og 1968, fastlagt, når personen er 7 år fra at opnå folkepensionsalderen.
 3. Stk. 3.
  En person, der er født i perioden fra og med den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1964, kan modtage tidlig pension i
  1. 1) 1 år ved 42 års anciennitet,
  2. 2) 2 år ved 43 års anciennitet og
  3. 3) 3 år ved 44 års anciennitet.
 4. Stk. 4.
  En person, der er født i perioden fra og med den 1. januar 1965 til og med den 31. december 1968, kan modtage tidlig pension i
  1. 1) 1 år ved 43 års anciennitet,
  2. 2) 2 år ved 44 års anciennitet og
  3. 3) 3 år ved 45 års anciennitet.
 5. Stk. 5.
  En person, der er født i perioden fra og med den 1. januar 1969 til og med den 31. december 1970, kan modtage tidlig pension i
  1. 1) 1 år ved 44 års anciennitet,
  2. 2) 2 år ved 45 års anciennitet og
  3. 3) 3 år ved 46 års anciennitet.
 6. Stk. 6.
  For en person, der er født den 1. januar 1971 eller senere, vil anciennitetskravet blive reguleret, jf. stk. 5, således at anciennitetskravet for tidlig pension følger den til enhver tid gældende pensionsalder, jf. stk. 1.