Pensionsloven § 15 b

  1. § 15 b
    Anmodning om at opsætte pensionen forud for opsætningsperioden indgives til Udbetaling Danmark samtidig med eller senere end ansøgning om folkepension.
  2. Stk. 2.
    Anmodningen har virkning fra den 1. i måneden efter anmodningens indgivelse, dog tidligst fra det tidspunkt, hvor folkepension kan udbetales, jf. § 33, stk.1. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende.
  3. Stk. 3.
    Folkepensionen kan i alt opsættes to gange med mellemliggende pensionsudbetaling.