Pensionsformueafgiftsloven § 7

  1. § 7
    De afgiftspligtige efter § 2, stk. 1, indgiver opgørelse over den afgiftspligtige formue senest den 15. juli 1983. Afgiften indbetales samtidig med indsendelsen af opgørelsen.
  2. Stk. 2.
    Opgørelsen indsendes til statsskattedirektoratet, hvortil afgiften også indbetales.