Pensionsformueafgiftsloven § 2

  1. § 2
    Afgiftspligten påhviler:
  2. Stk. 2.
    Afgiftspligten påhviler endvidere indehaverne af følgende konti:
  3. Stk. 3.
    Indekskonti er fritaget for afgiftspligt, hvis løbende udbetaling er påbegyndt inden den 1. januar 1983.