Pensionsformueafgiftsloven § 5

  1. § 5
    Afgiften for de i § 2, stk. 2, nævnte opsparingsordninger beregnes af indeståendet på kontoen opgjort efter de regler, som gælder for opgørelsen af personers skattepligtige formue, jfr. § 4, stk. 1. Pantebreve i en pensionsopsparingsordning skal dog medregnes til kurs 85.