Pensionsformueafgiftsloven § 12

  1. § 12
    Ved kapitaludbetaling eller overførsel af en forsikrings- eller pensionsordning, før fordeling har fundet sted i henhold til § 11, tilbageholdes 2,3 pct. af det pr. 31. december 1982 beregnede kapitalkrav til dækning af afgiften. Ved ophævelse af forsikrings- eller pensionsaftaler, før fordeling har fundet sted i henhold til § 11, beregnes tilbagekøbsværdien eller udtrædelsesgodtgørelsen efter reduktion af kapitalkravet pr. 31. december 1982 med 2,3 pct. Rente- eller bonustilskrivning for perioden 1. januar og indtil udbetalingstidspunktet sker på grundlag af det således reducerede kapitalkrav.
  2. Stk. 2.
    Ved ophævelse eller overførsel af en opsparingsordning i et pengeinstitut før opkrævningstidspunktet efter § 8, stk. 2, tilbageholder pengeinstituttet et beløb til dækning af afgiften. Dette beløb udgør 2,5 pct. af indeståendet pr. 31. december 1982 med fradrag af rente af den beregnede afgift fra tilbageholdelsestidspunktet til opkrævningstidspunktet efter § 8, stk. 2. Rentesatsen er den, der i øvrigt var gældende for kontoen på ophævelses- eller overførselstidspunktet. For selvpensioneringskonti tilbageholdes afgiften ved bindingsperiodens udløb efter tilsvarende regler.