Pensionsformueafgiftsloven § 1

  1. § 1
    I 1983 skal der af de i § 2 nævnte livsforsikringsselskaber, pensionskasser, pensionsfonde samt skattebegunstigede opsparingsog pensionsordninger i pengeinstitutter m.v. betales en formueafgift til staten.