Pensionsbeskatningsloven § 1 a

  1. § 1 a
    Ved pensionsudbetalingsalderen forstås i denne lov tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    For personer født i perioden til og med den 31. december 1958 er pensionsudbetalingsalderen 60 år. For personer født i perioden 1. januar 1959 - 30. juni 1959 er pensionsudbetalingsalderen 60½ år. For personer født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1959 er pensionsudbetalingsalderen 61 år. For personer født i perioden 1. januar 1960 - 30. juni 1960 er pensionsudbetalingsalderen 61½ år.