Patentloven § 44

 1. § 44
  Er et patent overgået til en anden, er licens givet, er et patent pantsat, er der foretaget udlæg i patentet eller er patenthaver taget under konkursbehandling, skal dette på begæring indføres i patentregistret.
 2. Stk. 2.
  Godtgøres det, at en registreret licens er ophørt, skal licensen slettes af registret.
 3. Stk. 3.
  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for tvangslicens og rettigheder i henhold til § 53, stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Søgsmål vedrørende et patent kan altid anlægges mod den, som i registret er indført som patenthaver, og meddelelse fra patentmyndigheden kan sendes til ham.