Patentloven § 100

 1. § 100
  For fremsættelse af indsigelse mod et meddelt patent betales 2.500 kr., jf. § 21, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  For begæring om administrativ omprøvning betales 7.000 kr., jf. § 53 b, stk. 6.
 3. Stk. 3.
  For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 23, stk. 3, § 53 d, stk. 3, eller § 53 e, stk. 2, betales et gebyr på 2.000 kr.
 4. Stk. 4.
  For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 86, stk. 1, betales et gebyr på 2.000 kr.