Patentloven § 21

 1. § 21
  Enhver er berettiget til over for patentmyndigheden at fremsætte indsigelse mod et meddelt patent. Indsigelsen skal være begrundet og være kommet frem til patentmyndigheden inden 9 måneder fra bekendtgørelsen af patentmeddelelsen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.
 2. Stk. 2.
  Indsigelse kan alene begrundes med, at patentet er meddelt, uanset at
  1. 1) betingelserne i §§ 1-2 ikke er opfyldt,
  2. 2) det angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den, eller
  3. 3) dets genstand går ud over indholdet af ansøgningen, som den blev indleveret.
 3. Stk. 3.
  Patentmyndigheden bekendtgør, at indsigelse er indleveret.