Pasloven § 2 a

  1. § 2 a
    Et barn under 15 år med selvstændigt pas eller selvstændig særlig rejselegitimation kan af den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet, kræves slettet af andre personers pas.
  2. Stk. 2.
    Afgørelse efter stk. 1 træffes af politiet. Politiet kan midlertidigt inddrage et pas med henblik på sletning af et heri indskrevet barn, jf. stk. 1. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
  3. Stk. 3.
    Politiets afgørelse efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.