Partistøtteloven § 1

 1. § 1
  Lovens formål er at støtte det politiske arbejde her i landet såvel på landsplan som på regionalt og kommunalt plan.
 2. Stk. 2.
  Ved politisk arbejde forstås i denne lov enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af en folkeafstemning her i landet ved
  1. 1) at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter,
  2. 2) at etablere og drive organisationer,
  3. 3) at samarbejde med andre organisationer eller
  4. 4) på anden måde.
 3. Stk. 3.
  Tilskud, der udbetales i henhold til denne lov, skal anvendes til politisk arbejde her i landet, der retter sig mod tilskudsmodtagerens organisation eller medlemmer eller mod andre organisationer inden for eller uden for det pågældende område eller mod vælgerne inden for det pågældende område.
 4. Stk. 4.
  I det omfang der påregnes udbetalt eller er udbetalt støtte til politisk arbejde i henhold til anden lovgivning, kan udgifterne hertil ikke medregnes ved opgørelse efter denne lov af, hvilke udgifter der påregnes afholdt henholdsvis er afholdt til politisk arbejde. Tilsvarende gælder i det omfang, andre tilskud, der udbetales i henhold til denne lov, påregnes anvendt eller er anvendt til politisk arbejde.