Pakkerejseloven § 1

  1. § 1
    Loven gælder for aftaler om køb af pakkerejser, som en kunde indgår med en arrangør eller med en formidler, der handler i arrangørens navn. §§ 2, 3 og 5 gælder endvidere for udbud af pakkerejser.
  2. Stk. 2.
    Loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser kan ikke ved forudgående aftale fraviges til skade for kunden eller den, som indtræder i kundens krav, medmindre andet er angivet i loven.