Overtagelsesloven § 1

 1. § 1
  Denne lov omfatter samtlige sager og sagsområder, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Loven omfatter ikke følgende sager og sagsområder:
  1. 1) Statsforfatningen.
  2. 2) Statsborgerskab.
  3. 3) Højesteret.
  4. 4) Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.
  5. 5) Valuta- og pengepolitik.